Oświadczenie o ochronie danych


Następujące zasady rządzą przetwarzaniem danych osobowych przez firmę Vorwerk Polska (dalej „Thermomix ®”) jako operatora strony internetowej dostępnej pod adresem www.przepisownia.pl i www.thermomix.pl

1. Dane dostępu
1.1 Logowanie

Aby umożliwić utworzenie statystyki odsłon w momencie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony, rejestrujemy następujące dane:
• Rodzaj przeglądarki i system operacyjny;
• Adres URL otwieranej strony;
• Odsyłacz (adres URL strony, z której użytkownik został przekierowany na aktualną stronę za pomocą odnośnika);
• Data i godzina odsłony
Dane te przechowuje się w tzw. plikach dziennika na serwerze (server log files) w celu opracowania statystyki dostępu do strony.

1.2 Cookies
(1) Cookies to pliki tekstowe zapisywane po stronie użytkownika w momencie odsłonięcia strony. Są to zestawy danych zachowywane przez przeglądarkę i zawierające pseudonimowane dane.
(2) Stosuje się je na stronach internetowych dla ułatwienia użytkownikom korzystania z tych stron oraz indywidualizacji wyświetlanych treści odpowiednio do potrzeb użytkownika. Cookies są również przydatne do analizy i rozpoznania możliwości marketingowych, np. bannerów reklamowych.
(3) Gdy włączone są cookies, rejestrowane są następujące dane: język, region pochodzenia i data zalogowania.
(4) Użytkownik może wyłączyć cookies w swojej przeglądarce oraz usunąć te, które już zostały zapisane. Więcej informacji można uzyskać korzystając z funkcji pomocy w przeglądarce.
(5) Jeśli chcesz zablokować śledzące pliki cookies, wysyłane przez strony internetowe, należące do Vorwerk lub zarządzane przez Vorwerk, kliknij na link opt-out.

1.3 Łączenie danych
Thermomix ® nie łączy danych określonych w punkcie 1 i 2(„dane dostępu”) z danymi osobowymi, takimi jak np. nazwisko i adres użytkownika, które mogły zostać zapisane w momencie zarejestrowania. Zapisane dane pseudonimowane służą wyłącznie do wartościowania danych statystycznych i zostają usunięte po zakończeniu tego procesu.

2. Dane osobowe
(1) Thermomix ® gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które użytkownik sam udostępnił rejestrując się na stronie Thermomix ®, lub nawiązując kontakt w inny sposób. W momencie założenia konta użytkownika gromadzone są następujące dane: płeć, imię, nazwisko, model TM, informacje identyfikujące użytkownika jako pracownika Thermomix ®, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.

(2) Thermomix ® wykorzystuje te dane osobowe wyłącznie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, szczególnie jednak w celu zapewnienia usług oferowanych na stronie.

3. Cel gromadzenia danych
(1) Gromadzenie i przechowywanie adresów e-mail ma następujące cele:
- Wysyłanie użytkownikowi nazwy użytkownika i hasła po pierwszej rejestracji lub w razie zagubienia hasła.
- Wysyłanie prywatnych wiadomości.
- Wysyłanie zmian Ogólnych Warunków Użytkowania zgodnie z paragrafem 8 OWU.
(2) Nazwa użytkownika wprowadzona przez użytkownika ma na celu jego identyfikację w komunikacji z innymi użytkownikami, szczególnie podczas wymiany przepisów lub komentarzy.
(3) Datę i czas utworzenia profilu oraz datę i czas ostatniego zalogowania rejestruje się w celu identyfikacji nieaktywnych profili użytkowników.

4. Usuwanie danych
(1) Użytkownik może całkowicie usunąć swój profil, pod warunkiem, że zarejestrował się używając odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. Aby to uczynić, wystarczy wysłać e-mail z tekstem „Usuń profil” w temacie, pod adres mixi@vorwerk.pl. W takim przypadku usunięte zostaną wszystkie dane osobowe.
(2) Zgodnie z paragrafem 8 Ogólnych Warunków Użytkowania, umieszczone na stronie przepisy i fotografie na ogół nie zostaną usunięte po zakończeniu członkostwa.

5. Wycofanie zgody
Użytkownik może wycofać zgodę udzieloną na gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych, w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Aby to uczynić, wystarczy wysłać e-mail pod adres mixi@vorwerk.pl. Jeśli dane objęte wycofaniem zgody są niezbędne do wykonania postanowień umowy, umowa ta traci ważność ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych i sposobu przechowywania danych osobowych w naszej firmie prosimy je kierować pod adres kontakt@vorwerk.pl

Vorwerk Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 2-4, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
• dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celach marketingowych administratora danych osobowych, a po zapoznaniu się na newsletter w celu kierowania na newslettera,
• dane osobowe w zakresie nazwy użytkownika zostaną opublikowane w serwisie i będą dostępne do wglądu dla innych użytkowników.
• dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Vorwerk Polska Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, informuje że od dnia 25 maja 2018 r. dodatkowo:
• posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji ze świadczenia usługi, portalu lub wysyłania newslettera
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• może Pan/Pani skontaktować się z Vorwerk Polska w sprawie ochrony danych pod adresem: specjalista@vorwerk.pl